Ostatnia aktualizacja: piątek, 20 październik 2023, 21:58

Dane dotyczące jakości Usług na 10.2023
Operator świadczy Usługi z zachowaniem następujących parametrów jakości:
1. poziom jakości usług:
a) 100% gwarantowanej szybkości w sieci przewodowej
b) 100% gwarantowanej szybkości w sieci bezprzewodowej
c) 100% gwarantowanej szybkości w sieci FTTH
2. czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (wyrażany w dniach, włącznie z dniami
wolnymi od pracy) 60 dni
3. czas oczekiwania na połączenie z personelem (wyrażany w sekundach),
a) dla dni roboczych 25 minut
4. czas usunięcia uszkodzenia (do zgłoszenia przez abonenta braku możliwości korzystania z usług do
przywrócenia możliwości korzystania z usług wyrażony w godzinach) 24
5. liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w publicznej sieci telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji
zakończenia sieci 0,2
6. wskaźnik reklamacji poprawności faktur oraz uzupełnień kwot uiszczonych w formie przedpłaconej –
wyrażony w procentach w stosunku do wszystkich wystawionych faktur lub dokonanych uzupełnień 95%
7. stopa błędów transmisji danych 0,04 %
8. osiągnięta prędkość transmisji danych w obu kierunkach (usługa Internetu; wyrażona w kbit/s)
983080 kbit/s download, 911400 kbit/s upload
9. czas logowania (usługa Internetu; od momentu ustalenia połączenia pomiędzy terminalem
użytkownika a serwerem do momentu pomyślnego zakończenia procesu logowania, wyrażony w
sekundach) 2 sekundy
10. wskaźnik skutecznych logowań (usługa Internetu; procent skutecznych logowań w stosunku do
całkowitej liczby wymaganych prób) 99,998
11. średnie opóźnienie – tj. czas transmisji w jedną stronę (usługa Internetu wszystkie technologie;
wyrażona w milisekundach)
15 milisekund
12. stopa nieskutecznych wywołań (usługa telefonii; wyrażony w procentach odsetek liczby wywołań, które
nie spowodowały zestawienia żądanego połączenia, do liczby wszystkich wywołań w danym okresie
sprawozdawczym) 1,25
13. czas zestawienia połączeń (usługa telefonii; wyrażony w sekundach) 6,34 sekundy

Poinformuj znajomychShare on Facebook