Taniej w roamingu  !!!

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku wprowadzone zostaną zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

 

Opłaty za naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w UE.
Nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB (10,43 zł za GB tj. 1024 MB)

Zwiększony zostaje Limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

W przypadku gdy proponowana zmiana w cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawapowoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.

Poinformuj znajomychShare on Facebook